fbpx

Inspiratie voor zelfstandigen in bijberoep

Hoeveel belastingen moet je betalen als zelfstandige in bijberoep?

Hoeveel belastingen betalen als zelfstandige in bijberoep?

Het meest vervelende waar je als zelfstandige in bijberoep mee geconfronteerd wordt, zijn uiteraard belastingen. Hoe graag je er ook van af zou willen geraken, je kunt ze jammer genoeg niet weg wensen. Als je wilt starten als een bijberoeper, zal je dus een deel van je geld moeten afstaan aan de overheid. Het is hoe dan ook goed om een duidelijk overzicht te krijgen de belastingen waaraan je je mag verwachten voordat je ermee begint. Het kan soms overweldigend zijn, maar wij zijn er om jou te helpen 😉

In een eenmanszaak: personenbelasting

De personenbelasting is een belasting die elke belastingplichtige in België moet betalen op het belastbaar inkomen. Als startende zelfstandige in bijberoep ben je een eenmanszaak – dit betekent dat je als enige verantwoordelijk bent voor je bedrijf. Dit houdt ook in dat je personenbelasting zal moeten betalen. De belasting zal berekend worden op je netto beroepsinkomen: dit zijn jouw ontvangen beroepsinkomsten – je beroepskosten.

De personenbelasting wordt berekend aan de hand van bepaalde tarieven die progressief stijgen naargelang het netto beroepsinkomen hoger wordt.

Voor meer uitleg over de personenbelasting, houd dan zeker deze website in de gaten voor een blogpost die alles hierover zal uiteenzetten.

In een vennootschap: vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt berekend op de winst van een onderneming (= vennootschap). Om de winst te bepalen, gaat men de bewezen uitgaven van de vennootschap aftrekken van de inkomsten.

Bij vennootschapsbelasting werkt men met een vast tarief: namelijk 25%.

De vennoten in een vennootschap gaan daarnaast ook elk jaar een personenbelasting moeten indienen.

Voor meer uitleg over de vennootschapsbelasting, houd dan zeker deze website in de gaten voor een blogpost die alles hierover zal uiteenzetten.

Fiscale verplichtingen van een zelfstandige in bijberoep

Sociale bijdragen

Je behoudt je socialezekerheidsrechten die je opbouwt in je hoofdberoep als werknemer of ambtenaar. Als zelfstandige in bijberoep zal je sociale bijdragen moeten betalen maar je bouwt geen extra socialezekerheidsrechtenop. Het voordeel ook hier weer is dat je de sociale bijdragen mag aftrekken van de belastingen.

Je sociale zekerheidsbijdrage wordt berekend aan de hand van je netto beroepsinkomen: dit zijn je ontvangen beroepsinkomsten verminderd met de beroepskosten. Met andere woorden: ze worden berekend op je winst. Daarop zal er 20,5% aan sociale bijdragen + een klein % voor het sociaalverzekeringsfonds, afgerond ongeveer 22%. Betaald worden. Je zalechter sowieso al mogen rekenen op een minimumbijdrage van 83,11 euro per kwartaal voor het eerste jaar. Deze bijdrage zal dan licht stijgen in het tweede en derde jaar. Indien je verwacht dat je jaarlijkse winst in bijberoep lager is dan 1.621,70 € (voor 2022) kan je vragen voor een vrijstelling van sociale bijdragen en hoef je helemaal niets te betalen.

Na deze eerste 3 jaren zal jouw sociaal verzekeringsfonds jouw sociale bijdragen opnieuw berekenen op basis van je werkelijke inkomsten gedurende de afgelopen 3 jaren. Je zal dan het verschil moeten bijbetalen tussen wat je in die jaren reeds betaald hebt en de uiteindelijk verschuldigde sociale bijdragen. Indien je te veel betaald hebt krijg je geld terug.

Praktisch gezien zal je bij het begin van elk kwartaal een voorstel krijgen van jouw sociaalverzekeringsfonds voor de bijdragen van dat kwartaal. Je zal dan uiterlijk voor het einde van dat kwartaal de bijdrage moeten storten op de rekening van het sociaalverzekeringsfonds.

De kwartalen starten op:

  • 1 januari
  • 1 april
  • 1 juli
  • 1 oktober

Je zult dus 4 keer per jaar sociale bijdragen moeten betalen. Betaal deze zeker op tijd, anders zal jouw verzekeringsfonds een bijkomend tarief van 3% aanrekenen bij afloop van het kwartaal. Als je aan het einde van het kalenderjaar nog niet betaald hebt, zal daar nog een toeslag bijkomen van 7%.

Voorafbetalingen

Op basis van jouw inkomsten van het voorbije jaar zal er een inschatting gemaakt worden van de belastingen die je verschuldigd bent. Je zal een deel daarvan al op voorhand kunnen betalen: dit is een voorafbetaling. Een voorafbetaling is dus eigenlijk een soort van voorschot op de eindbelasting die je verschuldigd bent. Het is niet verplicht, maar het is toch enorm aangeraden deze te betalen om te vermijden dat er achteraf een belastingverhoging zal worden aangerekend. Een belastingverhoging kan je eigenlijk een beetje zien als een boete die de fiscus jou oplegt omdat je het voorschot niet betaald hebt.

Hoe bereken je een voorafbetaling? Dit doe je als volgt:

1. Maak een schatting van je netto belastbaar inkomen.

2. Bereken hoeveel belastingen je ongeveer daarop zal moeten betalen.

3. Vermenigvuldig het bedrag van de belastingen met 106%.

4. Verminder het met de relevante verrekenbare voorheffingen en bestanddelen.

In principe is het resultaat dat je zal uitkomen het bedrag dat dit jaar vooraf moet worden betaald.

Cumul van je inkomsten

Als zelfstandige in bijberoep worden je inkomsten uit je hoofdberoep opgeteld bij je inkomsten uit je bijberoep. Hierdoor zal je echter wel in een hogere belastingschijf terecht komen, waardoor je dus meer belastingen verschuldigd bent.

Welke belastingen betaal je nog als zelfstandig in bijberoep?

Belastingen op toegevoegde waarde (Btw)

Als startende zelfstandige zal je kunnen genieten van een vrijstelling van btw-plicht wanneer je jaarlijks een omzet(verkoop) hebt van minder dan 25.000 euro. Je bent in principe dan wel btw-plichtig, maar je geniet dan van een vrijstelling van aangiftes. Je zult dan geen btw aanrekenen op de facturen aan je klanten. Je zal hierdoor echter ook geen recht op aftrek hebben: je zal dus geen btw terugkrijgen voor de aankopen die je hebt gedaan.

Op je verkoopfacturen ga je dus geen btw aanrekenen. Op je aankoopfacturen zal je natuurlijk wel btw zien staan, behalve indien deze die de factuur opmaakt ook een kleine onderneming heeft en net zoals jou gebruik maakt van de btw vrijstelling voor kleine onderneming. De btw die je niet kan recupereren mag je wel als een beroepskost zien.

De provinciebelasting

Je zal in bijberoep provinciebelasting moeten betalen. De exacte omvang van de provinciebelasting hangt af van je woonplaats en type activiteit. Je zal hier mogen rekenen op een jaarlijkse belasting tussen 89 en 124 euro per jaar.

De gemeentebelasting

Je zal in bijberoep ook gemeentebelasting moeten betalen. Voor de gemeentebelasting informeer je je best bij de financiële dienst van je gemeente aangezien deze enorm kan verschillen per gemeente.

Hoeveel mag ik maximaal verdienen in bijberoep?

Je mag zoveel verdienen als je maar wilt, er is namelijk geen limiet waaraan je je moet houden. Let er echter wel op dat je meer sociale bijdragen zult moeten betalen naargelang je meer verdient. Sowieso worden de sociale bijdragen wel geplafonneerd tot 4.475,48 euro per kwartaal. 

Hoeveel hou ik netto over als zelfstandige in bijberoep?

Uiteraard is de belangrijkste vraag van al: hoeveel omzet moet ik draaien om netto voldoende over te houden zodat ik mijn persoonlijke uitgaven kan betalen? Kort gezegd mag je rekenen dat je ongeveer de helft zal overhouden van je bruto-inkomen. Je moet echter ook rekening houden met de kosten die je maakt bij je activiteit. Het kan namelijk zijn dat de ene zelfstandige meer kosten moet maken dan de andere.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

On Key

Anderen vonden dit ook interessant:

Student-zelfstandige worden?

Starten als student-zelfstandige?

Je studie combineren met ondernemerschap? Dat kan! In deze blogpost ontdek je hoe je als student een vliegende start maakt als student-zelfstandige. We delen praktische