fbpx

Inspiratie voor zelfstandigen in bijberoep

Ben je btw-plichtig als bijberoeper?

btw-plicht in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep zal je te maken krijgen met btw. Voor velen zal dit ongetwijfeld veel vraagtekens oproepen. Ben ik als zelfstandige in bijberoep btw-plichtig? Zo ja, wat zijn mijn verplichtingen? Moet ik een btw-aangifte doen? Kan ik vrijgesteld worden van btw? In deze blogpost hopen wij meer helderheid te bieden. 

Wat is btw-plicht?

Btw – Belasting over de Toegevoegde Waarde – is een belasting die geheven wordt op de basisprijs van een product of dienst die de eindverbruiker betaalt.

Btw-plichtig zijn houdt in dat je btw zal aanrekenen op de facturen aan je klanten. Deze zal je dan doorstorten aan de schatkist.

Je werkt hier dus eigenlijk een beetje als een belastingontvanger. Op alles wat je verdient of verkoopt wil de overheid ook een stukje inkomsten.  Indien ik dus bijvoorbeeld als zelfstandige de haren ga knippen van mijn buurvrouw of iets maak en verkoop dien ik daar meestal 21% btw extra op te rekenen.  Ik wens dus voor mijn werk of wat ik verkoop 100 € te krijgen. Dan zal ik dus 21 € (of 6 € indien 6% btw van toepassing is) extra vragen. Voor mij zijn dit geen inkomsten. Die 21 € (of 6 €) BTW zijn belastingen die ik zal moeten doorstorten na het indienen van mijn BTW aangifte.

Ben ik als zelfstandige in bijberoep btw-plichtig?

In principe is iedere persoon die een economische activiteit uitoefent op geregelde en zelfstandige basis, en daarbij goederen levert of diensten verricht die opgesomd staan in het btw-wetboek, btw-plichtig. Daarbij heeft het van geen belang of de activiteit wordt uitgeoefend met of zonder het doel om winst te maken.

De vraag of je btw-plichtig bent, hangt dus af van de activiteit die je gaat uitvoeren. Best vraag je dit even na bij je ondernemingsloket (Acerta, Xerius…).

Als je een btw-plichtige activiteit uitoefent, zal je dus btw aanrekenen op de facturen aan je klanten. De leveranciers van wie je zaken aankoopt, zullen ook btw aanrekenen op de facturen naar jou toe.

Wanneer ben ik vrijgesteld van btw?

In principe zijn de meeste activiteiten onderworpen aan btw. Enkele activiteiten die behoren tot o.a. de financiële, socio-culturele en medische sector zijn daarentegen vrijgesteld van btw.

Als startende zelfstandige zal je echter ook kunnen genieten van een vrijstelling van btw-plicht wanneer je jaarlijks een omzet (verkoop) hebt van minder dan 25.000 euro. Je bent in principe dan wel btw-plichtig, maar je geniet dan van een vrijstelling van aangiftes. Je zult dan geen btw aanrekenen op de facturen aan je klanten. Je zal hierdoor echter ook geen recht op aftrek hebben: je zal dus geen btw terugkrijgen voor de aankopen die je hebt gedaan.

Als bijberoeper zal je dus vrijstelling kunnen aanvragen als je onder de grens van 25.000 euro per jaar verkoopt.

Hoe kan ik een btw-vrijstelling aanvragen?

Bij het aanvangen van je activiteit als zelfstandige, zal je een aanvraag tot btw-identificatie (e604) moeten indienen. Als je aan de voorwaarden voldoet voor een vrijstelling van btw, kan je dit bekomen door dat aan te duiden in het formulier.

Meer weten? Zie ook de info op de website van de Federale Overheid Financiën.

Wanneer ben ik gemengd btw-plichtig?

Als jij als zelfstandige in bijberoep zowel activiteiten uitoefent die onderworpen zijn aan btw als activiteiten die vrijgesteld zijn van btw, dan word je beschouwd als gemengd btw-plichtig. Je zal dan enkel voor de handelingen die onderworpen zijn aan btw, btw moeten aanrekenen.

Welke verplichtingen heb ik als btw-plichtige?

Een btw-plichtige heeft de volgende verplichtingen:

  • Inschrijven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hierdoor krijg je een ondernemingsnummer. Na jouw inschrijving kan je dit ondernemingsnummer activeren als btw-nummer.
  • Btw-aangiften indienen. Hierbij zal je de btw aangeven die je bij je klanten aangerekend hebt op de facturen. Daarbij zal je de btw die jouw leveranciers aan jou hebben aangerekend hiervan aftrekken.
  • Een jaarlijkse klantenlisting indienen: een lijst met klanten aan wie je goederen of diensten hebt geleverd.
  • Een boekhouding bijhouden en facturen uitreiken aan klanten.

Als je als zelfstandige in bijberoep een btw-vrijstelling hebt aangevraagd, zal dit echter ook een aantal gevolgen hebben op jouw verplichtingen:

  • Je zal geen btw-aangifte moeten indienen.
  • Je zal geen btw aanrekenen op je facturen aan je klanten.
  • Je zal geen btw kunnen recupereren op je aankopen.
  • Je zal je wel nog moeten inschrijven bij het KBO en een btw-nummer aanvragen bij het ondernemingsloket en je dient deze vrijstelling aan te vragen. Dit gaat niet automatisch.
  • Jouw facturen moeten voldoen aan dezelfde regels als voor btw-plichtigen. Je zal ook jouw btw-nummer moeten vermelden.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

On Key

Anderen vonden dit ook interessant:

Student-zelfstandige worden?

Starten als student-zelfstandige?

Je studie combineren met ondernemerschap? Dat kan! In deze blogpost ontdek je hoe je als student een vliegende start maakt als student-zelfstandige. We delen praktische